Vores – DNA

Vores mission

Vores mission er at forme en fremtid, hvor trivsel og stærke fællesskaber udgør hjørnestenene i hverdagslivet på skoler og virksomheder landet over. Vi stræber mod 2030 som året, hvor trivsel ikke blot er en målsætning, men en integreret prioritet, der præger alle aspekter af vores samfund. 

Læs mere

Vores vision

I 2030 ser vi en verden, hvor vores mission om at fremme trivsel og stærke fællesskaber er blevet en blomstrende realitet. Det er et år, hvor skoler og virksomheder landet over er levende eksempler på, hvordan trivsel er blevet en integreret og naturlig del af hverdagen.

Læs mere

Vores værdier

Vi arbejder hos Body Mind Academy efter 8 værdier, som vi forsøger at efterleve i alt, hvad vi foretager os.

Her kan du læse om vores 8 værdier, og få en bedre forståelse for, hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør.

Passionerede

Vi omfavner passionen for vores mission og mål. Vi gør ikke noget halvt.

Vores engagement og entusiasme driver vores handlinger og bidrager til den positive udvikling i vores omgivelser.

Professionelle

Vi forpligter os til at opretholde en høj faglighed i alt, hvad vi gør.

Vores professionalisme afspejles i vores arbejde, beslutninger og interaktioner, og det bidrager til en pålidelig og tillidsfuld sparringspartner.

Nytænkende

Vi er ikke bange for at gå mod strømmen, hvis hjertet er med, og det føles rigtigt.

Vi er heller ikke bange for at udleve noget, som ikke er tænkt eller gjort før.

Vi søger konstant innovative løsninger og stræber efter at være nytænkende i vores tilgang til såkaldte udfordringer. Dette gør os til en dynamisk og progressiv sparringspartner.

Nærværende

Vi værdsætter nærvær i vores relationer og aktiviteter. At være til stede i øjeblikket styrker vores forbindelse og muliggør en dybere forståelse for andres behov og perspektiver.

Anerkendende

Anerkendelse er grundlaget for et positivt arbejds- og læringsmiljø, hvor alle føler sig set, hørt og værdsat. Vi har en anerkendende tilgang til alt, hvad vi laver.

Anerkendelse fra hjertet skaber et inkluderende miljø, hvor mangfoldighed er værdsat, og hvor der er plads til at trives og bidrage.

Glade

Glæde er en aktiv og vigtig del af vores kultur og hverdag. Glæde styrker trivsel og samarbejde, og vi er bedst, når vi er glade. Glæde spreder sig som ringe i vandet og kan overvinde selv de mørkeste tanker og følelser.

Glæde er en kraftfuld drivkraft for innovation, produktivitet og et positivt miljø.

Vi ser glæde som et fælles ansvar og forpligter os til at skabe en positiv og glad stemning, hvor end vi er.

Praktiske

At være praktisk betyder for os at bringe det, der er svært at gribe fat i, ned på jorden og gøre det håndgribeligt ved at omsætte det til konkrete handlinger, og det med en legende tilgang.

At være praktisk handler også om kunne navigere gennem de udfordringer, som vores overbevisninger kan skabe. Vi anerkender, at processen fra idé til handling kræver en bevidst indsats. Derfor omfavner vi en praktisk tilgang, der ikke blot omsætter ideer til handling, men også navigerer gennem de overbevisninger, der kan komplicere processen.

Givende

At give ubetinget fra hjertet er en kerneværdi for os. Vi stræber altid efter at give mere, end hvad der forventes. Vi giver altid, det der er brug for i de pågældende opgaver og situationer.

Scroll to Top