loader image

Book en samtale

Hvornår passer det dig bedst at blive kontaktet?

Vi styrker selvværd
hos børn og unge

Kidz Academy er dedikerede til at styrke trivsel, selvværd og fællesskaber hos børn og unge – et koncept udviklet i samarbejde med børn og unge.

Opstart af nye hold

Til Børn og Unge

Vi styrker selvværd, trivsel og fællesskab

Til skoler

Camp for børn og unge

Sommercamp 2024

ALLE mennesker har noget særligt

Støt trivslen i dk

I børne, familie og skolehøjde

Individuelle sessioner

Vi styrker børn og unges trivsel og selvværd
– og giver dem en stærk platform at stå på

Et koncept udviklet i samarbejde med børn og unge

Udforsk vores forløb og foredrag

Det vi vil

Vores mission er at give børn og unge en stærk platform at stå på – og sætte selvværd, trivsel og fællesskab på landets skoleskemaer.

Det vi gør

Læring foregår primært gennem leg og bevægelse og ud fra mottoet: “Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen.”

Dem vi er

Vi er et team af passionerede ildsjæle, hvis hjerter banker for at ALLE børn og unge kan realisere deres potentiale og medfødte gaver.

Hent vores nye gratis e-bog her.

“Sådan ændrer du tonen og stemningen
fra negativ til positiv”

Fra negativ til positiv

Hver for sig er vi unikke
– sammen gør vi forskellen

Vi lever i et samfund, som primært anerkender og værdsætter børn og unge ud fra deres boglige færdigheder, og giver dem karakterer herfor. Men er det nok – og er det i det hele taget rigtigt?

Hvad med de børn og unge, som er kreative, sansestærke, fantasifulde eller har kloge hænder? Hvorfor anerkender og værdsætter vi ikke dem på samme måde?

Hvorfor har vi som samfund kke mere fokus på at styrke børn og unges personlige og sociale færdigheder set i forhold til den verden, vi lever i?

Kidz Academy er for ALLE børn og unge, som gerne vil skabe en stærk platform at stå på. For jo hurtigere man lærer, hvad der er unikt ved en, og dyrker det, jo stærkere fundament får man. Herigennem selvværd og styrke til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange forskellige kontekster, som samfundet byder på.

Et fundament, vi opbygger i hvert eneste barn og ungt menneske, som deltager på Kidz Academy, uanset om deltagelsen foregår via vores forløb på skoler, camps, et individuelt forløb eller et gruppeforløb.

Selvværd    Trivsel    Fællesskab

Kalender

Styrkeforløb for børn og unge

- Frederiksberg

Selvværd, trivsel og fællesskab

Styrkeforløb for børn og unge

- Silkeborg

Selvværd, trivsel og fællesskab

Køb 5 individuelle børne/unge sessioner

og få en gratis.

SommerCamp

Selvværd, trivsel og fællesskab for børn og unge.

Selvværdsboost

“DU ER UNIK”

Frederiksberg
Nye hold primo 2024
Silkeborg
Nye hold i 2024

Hvordan gør vi det?

Børnenes & de unges stemme

Der findes mange meninger og holdninger til, hvad børn og unge skal lære og kunne – og der findes endnu flere meninger og holdninger til, hvilke metoder og tilgange, der skal bruges. Altsammen er det besluttet og udarbejdet i voksenhøjde – men hvem har spurgt børnene og de unge mennesker?

Forældrehøjde & familiehøjde

Som forælder er du en vigtig medspiller på Kidz Academy, da du står i spidsen for dit vigtigste team – nemlig din familie – men sandsynligvis også det sværeste team at lede. Og der hvor vores koncept gør den største forskel, er når det lever videre på hjemmefronten i form af et fælles trivselssprog. Hvordan du som forælder bliver bedst muligt klædt på til at varetage den opgave, kan du læse meget mere om her på hjemmesiden.

Skolehøjde

Siden 2017 har vi bl.a. haft et stærkt og givende samarbejde med Billund Kommune, Børnenes Hovedstad, hvor vi i fællesskab med skoleledere, lærere, pædagoger og med solid opbakning fra forældre uddanner trivselsambassadører i børne- og ungehøjde på kommunens folkeskoler. På facebook, instagram og linkedin opdaterer vi løbende fra disse skoleforløb, samtidig med du kan læse mere herom på hjemmesiden.

Leg, bevægelse & fordybelse

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at understrege, at læring på Kidz Academy foregår gennem leg, bevægelse og fordybelse. Herigennem styrkes selvværd, trivsel og fællesskab bedst, samtidig med vi har det sjovt.

Hør mere i vores podcast

Kidz Academy – vi styrker børns selvværd og trivsel

BØRNE- OG UNGEHØJDE

Børne- og ungehøjde

Vores koncept er udviklet i samarbejde med børn og unge – med fokus på at styrke børn og unges selvværd, trivsel og fællesskab.

Via læring gennem leg, bevægelse, fordybelse og i et trygt rum, spiller børn og unge hinanden stærke – så de styrkes i troen på sig selv og eget værd.

Herigennem skabes et stærkt, trygt og udviklende fællesskab.

SKOLEHØJDE

Skolehøjde

Vi uddanner trivselsambassadører i børne- og ungehøjde i fællesskab med lærere og pædagoger – og med solid opbakning fra skolernes ledelse og børnenes forældre.

Fokus er på at udvikle og styrke børn og unges personlige og sociale kompetencer og skabe et trygt rum, hvor alle føler de har værdi og betydning.

Hver for sig er børn unikke – og sammen gør de forskellen.

FN’S 17 VERDENSMÅL

Vi er stolte af at have været virksomhedspartner på FN’s 17 Verdensmål siden 2015. Vi er med til at udbrede kendskabet til verdensmålene i børne- og ungehøjde i Danmark, og virkeliggøre dem, primært på eget akademi og skoleområdet. Med kraftigt stigende mistrivsel blandt børn og unge i Danmark har vi som samfund et stort og vigtigt stykke arbejde foran os – og ligeledes hvis Danmark, på internationalt plan, skal være en aktiv spiller og rollemodel i at nå verdensmålene på børne- og ungeområdet.

Vi arbejder med følgende verdensmål: