En generation af børn og unge

med lavt selvværd

Er vi i DK i gang med at uddanne og udvikle en hel generation af børn og unge med lavt selvværd – og er det roden til den eksplosive udviking vi oplever i antallet af børn og unge med angst og mistrivsel?

På Kidz Academy, ikke bare tror vi på, men ved, at mange af de børn og unge, som har et lavt selvværd og føler sig forkerte i dette samfund – er børn og unge, som er begavet på andre måder end vores samfund værdsætter og har forstået vigtigheden af.

OG NEJ – vi skal ikke pakke børn og unge ind i vat – vi skal styrke dem på de medfødte gaver og talenter, som samfundet endnu ikke har opdaget og forstået vigtigheden af.

OG hvis du sidder med følelsen af, at det kun vedrører ”svage børn og unge” – så beklager vi, at vi ikke har udtrykt os klart.

For det første, findes der ikke nogen “svage” børn og unge – og herudover bevæger vi os ligeledes i sportens verden, herunder elitemiljøet for børn og unge. Selvtilliden er høj men mange steder står selvværdet slet ikke mål hermed.

Børn og unge, som er bange for at fejle og prøve nyt – som er en nødvendighed for at kunne blive ved med at udvikle og dygtiggøre sig. Og det samme billede oplever vi i skoleregi. Børn og unge, som er bange for at række hånden op, for hvad nu hvis det de siger ikke er rigtigt!

Vi har i DK fået skabt et præstationssamfund, og det kan være farligt, når selvværdet ikke følger med. En cocktail, som kunne være roden til den eksplosive udvikling vi oplever i DK i antallet af børn og unge med angst og mistrivsel.

Derfor er det på høje tid, at vi sammen, alle sammen, booster børn og unges selvværd, så vi styrker deres læring og udvikling – og giver dem en stærk platform at stå på her i livet.

Derfor er et fælles trivselssprog og referenceramme skole, forældre, børn og unge imellem vigtigere end nogensinde før – for der er ingen, som alene kan løfte denne opgave og udfordring.

Det løses ikke bare ved at gruppere os og diagnostisere dem, som ikke passer ind i “normalen”. Måske tværtimod.

Hvad ville der egentlig ske i samfundet, hvis vi i stedet for dyrkede begreber som “Forskelligheden skaber helheden” og “Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen”?

Hvor fokus er på hinandens styrker, og hvordan vi kan bruge disse til at spille hinanden stærke?

På Kidz Academy ved vi efter mange camps og forløb på eget akademi og skoler, at det giver børn og unge et langt større selvværd samtidig med at angst og mistrivsel reduceres  i væsentlig grad.

Lavt selvværd blandt børn og unge er blevet en samfundsmæssig udfordring, som samfundet i sin nuværende form ikke er indrettet til at løse. For hvorfor skulle vi som samfund ellers blive ved med at forsøge at presse børn og unge ind i kasser og rammer, som for flere og flere børns og unges vedkommende, ikke længere er tidssvarende?

Det kan og skal hverken forældre eller skolen alene håndtere – det kræver et samspil – og det er vejen til at sikre børn og unge en stærk platform at stå på i fremtiden.

Det samspil – skole, forældre og børn imellem – glæder vi os ligeledes til at bidrage til, når vi genoptager vores trivselsambassadørforløb på skolerne i Billund og Vejle Kommune efter påske – i fællesskab med lærere og pædagoger, med solid opbakning fra børnenes forældre og skolernes ledelse – og med B til B (Børn til Børn) som omdrejningspunkt.

Læs evt. mere om vores skoleforløb her: Forløb til skoler

Vi skal værne om børnene og passe på dem, særligt dem der skiller sig lidt ud, for det kunne jo være, at det netop er dem, som kommer med det nye og ekstraordinære, vi som samfund og verden i den grad har brug for.

Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen.

På glad genhør

Team Kidz Academy

Scroll to Top