Drenge med

lavt selvværd

Siden Kidz Academy fik sit gennembrud i 2013 i forbindelse med lærerlockouten, er antallet af deltagende drenge med lavt selvværd steget væsentligt på vores 8 ugers forløb ”DU ER UNIK” – og det særligt inden for de seneste år.

Udover at styrke børns personlige og sociale egenskaber på vores eget akademi, er vi på skoler, FamilieCamps, i foreninger mv. – og tendensen er den samme.

Og et godt eks. herpå er netop modtagne besked, en af mange, fra en bekymret mor:

”Min søn har siden sommerferien markant ændret karakter både psykisk og fysisk. Han er gået fra at være den glade dreng, som havde stor lyst på livet og kunne lide at gå i skole. Hans tidligere lærere gav udtryk for, at han var en dygtig elev og kaldte ham en drømmelev, der gjorde sine ting og havde nemt ved at lære. Men han har ændret sig markant. Nu ser vi en dreng, der skal skubbes af sted til skolen og ofte siger at han har ondt i maven, i ryggen, i benene, i hovedet mm. Disse meldinger kommer ofte når vi er på vej til skole, hvor han virkelig har det skidt og ikke har motivationen til at gå i skole. Han er ked af det, føler sig ensom, bange, overset og tror ikke længere på sig selv og sine evner. Hvor han tidligere så muligheder og sagde ja, er svaret på alt nu, NEJ. Han er fastlåst i sine negative tanker, og det gælder de fleste ting. Vi har selv igangsat aktiviteter herhjemme, som hjælper på vej til en gladere og mere balanceret dreng, og vi ser helt klart tegn på forbedringer, men vi har brug for et positivt boost af vores dejlige dreng, og det er her vi har brug for jeres hjælp.”

Kendetegnende for mange af disse drenge med lavt selvværd er, at de er kvikke, har nogle store hjerter, men føler sig ikke set, hørt og forstået i skolen.

Reaktionsmønsterne kan være indadvendte eller udadvendte. Hvis sidstnævnte, ser og hører skolen drengene, men ikke som dem de er. Hvis førstnævnte, ser og hører skolen dem ikke, men det gør de bevidste forældre.

Men uanset reaktionsmønsteret har vi at gøre med et hastigt stigende segment af drenge, som føler sig forkert i en meget tidlig alder. Det påvirker selvværdet i en negativ retning – og netop selvværdet er ALLE børns indre styrke, som aldrig har været vigtigere, end NU, i den verden, vi lever i.

Bevægelsen af bevidste forældre vil ændre et forældet skolesystem

Vores mission er at ændre på det danske skolesystem, så personlige, sociale og faglige kompetencer ligestilles, og hvor fremtidsforskning vil være en rettesnor for, hvad fagligheden skal indeholde.

Det lyder stort og for nogen sikkert også urealistisk – men hvem er ikke enig heri? Og det er netop derfor det kommer til at ske.

Vi tror ikke, at skolen, og det system skolen er underlagt, kommer til at stå for denne ændring. Det betyder dog ikke, at der ikke er skolechefer, skoleledere, lærere og pædagoger, som kæmper for at ændre på et forældet system – det er jo netop det, som er grunden til, at bl.a. vi også er på de skoler, så vi i fællesskab styrker den platform, som børnene skal navigere ud fra i livet.

Men netop bevægelsen af bevidste forældre, som hver dag vokser sig større og stærkere, vil ændre på skolesystemet. Ikke ud fra måden det foregår på mange steder i dag, hvor lærere, grundet forældrenes måde at udtrykke deres utilfredshed på, føler sig utilstrækkelige og tynget af dårlig samvittighed. Men når forældrene på et tidspunkt finder ud af, det ikke er vejen frem, og de i stedet for kun at have fokus på deres eget barn ligeledes har fokus på fællesskabet. Da vil skolen og forældrene kunne begynde at arbejde sammen og indse, at de har behov for hinanden, og at ingen af dem kan løfte denne opgave alene. Og de første gode eksempler herpå er allerede i spil.

Siden 2017 har vi været i Billund Kommune, Børnenes Hovedstad – og siden 2020 i Vejle Kommune, hvor vi uddanner trivselsambassadører i børnehøjde på kommunens skoler. Løbende har vi involveret børnenes forældre til ligeledes at tage ansvar for og styrke trivslen på skolerne og på hjemmefronten. Og det ud fra en fælles referenceramme – skole, forældre og børn imellem – hvor alle lærer de samme redskaber og tilgange og dermed et fælles trivselssprog.

Og ligeledes er det vores opfattelse, efter bl.a. at have deltaget på KL’s Børn & Unge Topmøde – at skolesystemet godt er klar over, der skal noget nyt til – de ved bare ikke helt hvad, og er måske også bange for at prøve noget nyt.

I dag er skolerne udfordret på dårlig trivsel – og om få år vil skolesystemet blive ligeså udfordret på det faglige område. Udviklingen går så stærkt i dag – at vi vil indse, meget af det vores børn lærer, vil være forældet, når de er færdige med at gå i skole.

Og tænk – hvis netop de drenge med lavt selvværd, som dette indlæg omhandler, allerede har set, mærket og forstået – at meget af det faglige skolen i dag underviser i – muligvis bliver forældet?

Og hvad nu hvis de drenge og piger, som føler sig forkerte i denne verden – netop er de børn, som har bevidstheden til at ændre på forældede systemer, herunder skolesystemet?

Det tror og arbejder vi på hver eneste dag – OG DET VIA ET KONCEPT, SOM ER UDVIKLET AF BØRN TIL BØRN.

SKAL STARTE ALLEREDE I BØRNEHAVEN

Men i virkeligheden burde vi tage et kig på stadiet før skolen, nemlig børnehaven, hvis vi skal arbejde med fundamentet. For vores erfaringer og samtaler med forældre viser, at det tit starter her, hvor drengene begynder at føle sig forkerte:

”Efter mange år uden gråd begyndte vores søn Villads på 5 år at blive meget ked af det ved aflevering i børnehaven. Han forklarede det med, at de var begyndt at øve sig på bogstavskrivning, som han syntes var meget svært. I andre sammenhænge gav han udtryk for, at han ikke duede til noget, og havde meget svært ved at prøve noget nyt. Efter en telefonsamtale med Kidz Academy  meldte vi derfor vores søn til forløbet, DU ER UNIK, med opstart i februar. Vores søn havde meget svært ved at komme ind ad døren til Kidz Academy, men fik en varm og hjertelig velkomst af Niklaz. Det blev en bragende succes og han elskede at komme til Kidz Academy. Halvvejs i forløbet anede vi en ændring i vores søns tilgang til de svære udfordringer, herunder aflevering. I de situationer der uvægerligt opstår, har det været meget virksomt at minde ham om de gode historier og oplevelser på Kidz Academy. Gode historier med et let genkendeligt budskab i børnehøjde. Teamet bag Kidz Academy evnede at fortælle og vise, at man er lige som man skal være! Villads startede i SFO/skole 1. maj. En opstart der forløb uproblematisk. Vi har en gladere dreng, som tror mere på sig selv! Vi tvivlede indledningsvis om Villads skulle starte, men er efterfølgende meget glade for beslutningen!”

Søren Bengaard

Hovedformålet

Hovedformålet med dette indlæg er at give dig som forælder ekstra energi til at stå ved, at din søn er ligesom han skal være, at du ikke er den eneste mor eller far, som oplever ovenstående udfordringer – og der findes en mulighed, hvor børn som dit barn løfter, ser og forstår hinanden, som kun børn kan.

Og denne mulighed, og hvilket udbytte den giver din søn, kan du læse mere om her “Du er unik”, samt de redskaber du får som forælder til at styrke din søn bedst muligt, her og nu, og ikke mindst til at møde og dygtiggøre sig i fremtiden.

På glad genhør og gensyn

Stifter & Frontrunner

Peter Junker

Team Kidz Academy

Scroll to Top