loader image

Vi havde som skole den store fornøjelse at samarbejde med Kidz Academy i skoleårene 2019-2020 og 2020-2021. Vi deltog med vores 4. og 5. årgang, og det har givet rigtig meget værdi.

Ødsted Skole har aldersblandede klasser, hvor 4. og 5. årgang går i samme klasse, og hvert år skiftes ca. halvdelen af eleverne i klasserne ud med nye elever, som ”ruller” ind. Det betyder, at der meget hurtigt skal skabes nye fællesskaber og en fælles klassekultur. Her har tankerne bag Kidz Academy rigtig stort potentiale.

Kidz Academys grundtanke med barn til barn læring giver så meget mening og værdi. De elever, som det ene år går i 4. klasse og bliver oplært af 5. årgang, skal året efter give det videre til de nye elever, som rykker op. På den måde har vi oplevet, at klasserne meget hurtigt falder til ro, og der opstår gode sunde fællesskaber.

Vi var begge år, vi deltog, udfordret af Corona-restriktioner, hvilket betød, at vi hele tiden måtte navigere efter den virkelighed, vi stod i. Her var samarbejdet med Peter og Heidi fra Kidz Academy virkelig enestående, og det blev her virkelig tydeligt, hvor engagerede de er. I et rigtig godt samarbejde mellem de lærere og pædagoger, som var med fra Ødsted Skole, og Peter og Heidi, fik vi dels gjort det til ”vores eget” og dels tilrettet de restriktioner, vi løbende blev underlagt.

Det første år var Peter og Heidi ude på skolen med ca. 2 ugers mellemrum og præsentere forskellige øvelser, historier og teknikker. Det var meget givende, og både børn og voksne blev grebet af det, de kom med. I tiden mellem besøgene blev der arbejdet videre i klasserne, og det er en meget vigtig del, hvis det virkelig skal rykke.

I år 2 var det i lange perioder ikke tilladt at have gæster på skolen grundet Covid-19. Men her kørte forløbet med Peter og Heidi på sidelinjen, hvor de holdt møder online med lærerne og pædagogerne. Disse møder gav lærerne og pædagogerne inspiration, energi og lyst til at gå ud at arbejde i klasserne. Sparringen med Heidi og Peter har hele tiden været professionel, og med en glæde og et tydeligt engagement for det de kommer med.

Jeg har som viceskoleleder fulgt med i hele forløbet – både i forhold til afvikling med børnene – og møder med lærerne, pædagogerne samt Peter og Heidi. Det har været meget værdifuldt for mig at være med i processen, da jeg herigennem har fået et godt kendskab til, hvad der har rørt sig, og hvordan vi har skullet justere til.

Hvis man virkelig ønsker at rykke i forhold til børns trivsel, og deres indbyrdes relationer, kan jeg varmt anbefale Kidz Academy. Det er virkelig sandt, når de siger, at ”hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen”. Det gælder både børnene som deltager, og de voksne som arbejder med forløbet.