loader image

Billund Kommunes skoleområde har siden 2017 haft et godt og givende samarbejde med Kidz Academy. Børns formidling til børn er omdrejningspunktet i undervisningsformen – via lær det, lev det, giv det videre – og herigennem også i forankringen af indsatserne. Det faglige omdrejningspunkt har været trivselsindsatser, og der har været arbejdet systematisk med uddannelse af trivselsambassadører på tværs af skoleårgangene.

Billund Kommunes videregivelse af konceptet udover kommunegrænsen til folkeskoler i Vejle Kommune – ved at de uddannede trivselsambassadører fra folkeskolerne i Billund Kommune skiftevis var med som medundervisere – har skabt motivation og begejstring hos alle involverede, og en stolthed over at være en del af et fællesskab. Samarbejdet med Kidz Academy har baseret sig på en tænkning, som styrker skole/hjem samarbejdet i form af et fælles trivselssprog ogreferenceramme, og som har sat en fælles dagsorden for trivsel og fællesskab på hele årgangen og for alle elever.

De pædagogiske indsatser har baseret sig på læring igennem leg, hvor alle trivselsredskaber, øvelser og aktiviteter er udviklet i samarbejde med børn til børn. Der har været stor tilfredshed og opbakning fra alle parter – og skolernes medarbejdere, såvel børn som forældre, har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet. Det er forhåbningen, at vi kan fortsætte og videreudvikle vores samarbejde til glæde for børn i Billund Kommune og udover kommunegrænsen.