Energibevidst Lederskab Uddannelsen

PÅ ENERGIBEVIDST LEDERSKAB FÅR DU:

 • 10 hele undervisningsdage fra kl. 11,30 – 17,30 i vores lokaler på Frederiksberg.
 • 6 online undervisninger fra kl. 20,00 – 21,30.
 • Et individuelt udviklingsforløb bestående af 3 sessioner med enten Peter eller Mette. Sessionerne aftales løbende og kan også forekomme inden opstart af uddannelsen.
 • Et dobbelt modul i form af 2 dages ophold på Tøystrup Gods på Fyn inkl. fuld forplejning og overnatning.
 • Undervisningsmateriale mellem hvert modul herunder den populære Body Mind Model, som giver klarhed over sindets opbygning.
 • En trivselspakke med øvelser og strategier til krop og sind, som forebygger og behandler stress og depression. Depression er ifølge WHO den sygdom, der belaster vores sundheds system mest i dette årti, med mindre vi gør noget andet.
 • Mulighed for at være en del af et dedikeret fortroligt fællesskab, hvor vi træner i at optimere din energi og udvide din bevidsthed, så du evner at se dig selv og dine omgivelser i et nyt perspektiv og kommer i kontakt med dit potentiale.
 • Vi mødes regelmæssigt både på vores akademi på Frederiksberg og i vores online møderum.
 • Optagelser på lyd fra alt undervisning, så du kan lytte det hele på replay.
 • Adgang til en lukket facebookgruppe, hvor du har løbende adgang til sparring fra Peter og Mette samt støtte og inspiration fra de andre deltagere på uddannelsen.
 • Meningsfulde relationer.
 • Certificering som Energibevidst Leder, så du bliver i stand til at give det du har lært videre såvel privat som professionelt.

55.000,00 kr.

DET LÆRER DU:

Vi arbejder med dit Livsformål – dit HVORFOR. Det er SÅ vigtigt at have en solid platform at navigere ud fra, så du evner at skabe fokus og struktur og også tør tage de nødvendige beslutninger i en hverdag med mange bolde i luften.
Ligeledes arbejder vi med din Livshistorie.
ALLE har en spændende Livshistorie, og du lærer at se din Livshistorie fra helt nye vinkler og kombinerer din Livshistorie med dit Livsformål, så du virkelig kan udleve det gennem dine Livsambitioner.
Der er plads til at tænke store tanker, der er fortrolighed til at dele det sårbare, og vi har 100 pct. fokus på, at du bliver fyldt op både i hjerte og hjerne.
Du bliver trænet i at lytte og mærke efter, hvad din intelligente krop fortæller dig og herigennem få en forståelse for at krop og sind hænger sammen, og at kroppen taler følelsernes sprog.
Du får en dybere forståelse for de bagvedliggende årsager til konflikter og reaktionsmønstre både hos dig selv, blandt kollegaer og i familien.
Du opnår garanteret fornyet glæde og motivation og bliver i stand til at stå endnu stærkere i dig selv, og det du mærker.

Uddannelsen er bygget op omkring 5 moduler og et kick off og manifest.

KICK OFF:

 • Body Mind Figuren – modellen, som skaber klarhed over dit sinds opbygning og bevidsthed omkring, hvordan du selv kan påvirke dine handlinger og resultater
 • Trivsels- og performancetrekanten, som skaber god og sund trivsel både personligt, i familien og på arbejde.
 • Relationer og fællesskaber og vigtigheden af dette på alle planer i livet.
 • De 5 mentale muskler, som er nødvendige at træne for at bevare et positivt mindset og overskud i hverdagen
 • Visualisering – hvad du kan se for dit indre øje, kan du manifestere i din ydre verden. Med visualisering forener du din indre og ydre verden. 

Modul 1:

ENERGI OG BEVIDSTHED.

 • Hvad er energi og bevidsthed? For dybest set består vi mennesker ikke af andet!
 • Alting er i bevægelse – og bevæger sig på forskellige frekvenser. Lær hvordan du med dit sind kan styre din egen energi og hermed påvirke dine resultater i livet.

Bryd Jante med Kvante(fysik)  – og lær hvordan du styrker dit selvværd.

 • Hvad er dit og hvad er andres? Lær at skelne herimellem og arbejd med din energi, via 3 enkle og effektive øvelser, så du brænder igennem i stedet for at brænde ud.
 • De 7 universelle love – gælder 24/7, og giver dig et kæmpe forspring i livets ligning.

 

Modul 2:

DIT INTELLIGENTE HJERTE OG KROP

 • Hjertet er følelsernes sprog – og totalt undervurderet i vores kommunikation og skabelse af relationer. Eksempelvis går der flere signaler fra hjertet til hjernen end omvendt – og på dette modul lærer du at være i dit hjerte og drage fordel heraf.
 • De 3 trin, som mindsker stress og styrker immunforsvaret. 3 trins hjertemeditation, som mindsker stress og skaber ro og balance inde i dig og omkring dig. Med udgangspunkt i Heartmath Institute måler vi dit hjertes variabilitet – og videnskaben giver dig det sidste skub til fremadrettet at leve dit liv ud fra hjertet.
 • Forskningen bag hjertets intelligens med udgangspunkt i Heartmath Institute.
 • Kroppen guider dig hele livet – men det kræver, at du kan tolke dens signaler og forstå dens sprog. Vi lever i et samfund, hvor fokus stort set kun er på kloge hoveder og uddannelsen heraf. På dette modul lærer du et nyt sprog – og det er kroppens – sandsynligvis din største aha oplevelse overhovedet på dette forløb.
 • Brainstorm og Heartstorm – livet er en lang række af beslutninger – og dit liv er et resultat heraf. På dette modul lærer du at tage beslutninger, så livsglæde er fundamentet, hjertet er drivkraften og hjernen er midlet.

 

Modul 3.

DIN UNDERBEVIDSTHED – DIT SKJULTE SKATTEKAMMER

 • Dit powerhouse – underbevidstheden er styrende for dine handlinger, og det du tiltrækker i dit liv. Derfor er adgangen hertil afgørende for dine resultater – og du lærer hvordan på dette modul.
 • Bevidst og ubevidst stress. Det er den ubevidste stress, der er farlig!
 • Derfor er din underbevidsthed styrende for dine handlinger, og SÅDAN får du adgang til den, så det er DIG, der styrer retningen i dit liv.
 • Tillid eller kontrol? Du forsøger at finde balancen herimellem, som sandsynligvis skaber bekymringer, spekulationer, humørsvingninger mv. Men hvad nu hvis løsningen ligger et helt andet sted?
 • The Knowing-Doing Gap. Det handler ikke om at få en masse ny viden – det handler om at bruge den viden, du har. Det tidspunkt på forløbet, hvor du rykker allermest på både det personlige, familiemæssige og arbejdsmæssige plan.
 • Vanens magt – skyd genvej til nye sunde vaner og forstå, hvordan din primitive hjerne tænker og agerer.

 

Modul 4:

DIN UNIKKE PLATFORM AT STÅ PÅ 

 • Din livshistorie er meget mere end et CV – for alle har en spændende livshistorie, men langtfra alle er gode til at bruge deres mange oplevelser og erfaringer i livet som en styrke. Derfor er dette modul og dets indhold tit en gamechanger.
 • Dit livsformål – hvad er det, som du ikke kan lade være med at gøre?
 • Din Energiprofil. Alle mennesker har et forskelligt dna – og ligeledes har alle mennesker en forskellig energiprofil. Via en energiprofil test lærer du din unikke energiprofil at kende – så du fremadrettet ikke længere er i tvivl om, hvad der giver dig energi, og hvad der dræner dig for energi.
 • Din unikke platform. Med et nyt og opdateret syn på din livshistorie – et stærkt livsformål og din energiprofil – har du alt hvad der skal til for at bygge din egen unikke platform at stå på.

 

Modul 5:

LÆR DET – LEV DET – GIV DET VIDERE

 • Det du har lært og levet på forløbet – lærer du på dette modul at give videre.
 • Den gode leder eller den exceptionelle leder – du bestemmer – og dit ego vælger.
 • Målsætning – lær at sætte mål med hjertet som drivkraft og hjernen som middel, så du ikke mister dig selv på vejen.
 • En ting ad gangen – og det vigtigste først. 

 

MANIFEST:

Manifest står for ”tilkendegivelse” og det er lige præcis dét, som manifestet på Energibevidst Lederskab går ud på.
Andet kan vi desværre ikke røbe her 😉

Du modtager dit uddannelsesbevis og en særlig personlig gave.

Scroll to Top