Body Mind Academys populære foredrag

Fremtiden tilhører det intelligente hjerte

Varighed fra 90 minutter til en hel dag

Verden forandrer sig, udvikling er et grundvilkår for al virksomhed, og vi er allerede godt i gang med at bevæge os fra informationssamfundet til intuitionssamfundet. Det stiller store og helt nye krav til nutidens virksomheder.

PP_Hjerte_Hjerne_Kommunikation

Menneskets adfærd er primært styret af den venstre eller højre hjernehalvdel. Hvilken hjernehalvdel du er styret af, afhænger af hvilken hjernehalvdel du har udviklet mest gennem din opvækst, dit arbejde, dine interesser m.v.

I dette foredrag får du værktøjerne til at kommunikere til begge hjernehalvdele. Nøglen hertil er at kommunikere ud fra et intelligent hjerte.

Vidste du, at energifeltet omkring hjertet er 5.000 gange stærkere end energifeltet omkring hjernen*? Dit hjerte har ikke kun en fysisk funktion det kan og indeholder meget mere.

*Du kan læse mere om hjertets energifelt på www.heartmath.org/

Vi åbner op for en ny intelligens, som skolen ikke underviste os i – hjertets intelligens. Det på en effektiv men samtidig sjov og underholdende måde krydret med videnskabelige facts og praktiske øvelser.

Det kræver mod at kommunikere ud fra hjertet og ikke kun ud fra titel, uddannelse og erfaring. Tør du?

Skal hjertet i din virksomhed gøres mere intelligent?

Book et foredrag på bma@bodymindacademy.dk /38 10 16 16

__________________________________________________________________________

“Som du sår i din underbevidsthed, skal du høste i livet”.

Varighed fra 90 minutter til en hel dag.

Vi bliver mere og mere bevidste, men betyder det tilsvarende, at vi i samme omfang forbedrer vores resultater?

 

PP_Jeg_horer_hvad_du_siger

Vidste du, at 90 % af de resultater vi mennesker skaber, er styret af vores underbevidsthed*?

(* Bruce H Lipton PhD – The Biology of Belief)

Uanset hvor udviklede og bevidste vi mennesker bliver, vil vi med andre ord ikke kunne ændre vores resultater nævneværdigt, medmindre vi skaber kohærens mellem vores bevidsthed og vores underbevidsthed.

På dette foredrag lærer du, hvordan underbevidstheden fungerer, og hvordan du får den til at arbejde med dig frem for imod dig.

Du lærer ligeledes at forstå den frygtmur som alle mennesker rammer, når de bevæger sig ud af deres komfortzone. Ved at kende til frygtmurens mekanismer kan du takle den konstruktivt og hensigtsmæssigt, så den ikke længere behøver være en hindring for at nå dine og dit teams mål.

Vi åbner op til en ny verden under overfladen – din underbevidstheds skjulte kræfter, som er dine følelsers sprog. Vi gør det på en effektiv men samtidig sjov og underholdende måde krydret med videnskabelige facts og praktiske øvelser.

Vidste du endvidere, at 95% af det, du kommunikerer, udspringer af dit ubevidste plan? 

Skal underbevidstheden og dermed det ubevidste i din virksomhed gøres mere bevidst?

Book et foredrag på bma@bodymindacademy.dk / 38 10 16 16